15 juni 2021

Re-integratie van werknemers met PTSS

Een traumatische gebeurtenis in iemands leven kan lijden tot een posttraumatische stressstoornis, ofwel PTSS.  Dit heeft vaak een enorme invloed op iemand zijn leven. Wanneer er sprake is van PTSS bij uw werknemer dan kan het dagelijks functioneren beïnvloed worden en mogelijk leiden tot langdurig verzuim. Dit is een lastige situatie voor zowel de werknemer als de werkgever. De vraag is dan wanneer uw werknemer weer kan terugkeren op de werkvloer. Percuris heeft eigen specialisten in huis om de re-integratie van werknemers met PTSS goed te begeleiden. Ook bieden wij coaching on the Job.

 

PTSS en werken: kenmerken en uitdagingen

Het omgaan met PTSS op de werkvloer kan een complexe uitdaging zijn. Kenmerken waaraan je PTSS bij uw werknemer kunt herkennen zijn onder andere hyperalertheid en overmatige prikkelbaarheid, waardoor zelfs kleine geluiden of gebeurtenissen overweldigend kunnen worden. Daarnaast kunnen concentratieproblemen optreden, waardoor het voor de werknemer moeilijk kan zijn om zich op taken te focussen en productief te blijven. Bovendien vertonen mensen met PTSS vaak vermijdingsgedrag, waarbij ze situaties, plaatsen of mensen vermijden die hen aan het trauma herinneren, wat van invloed kan zijn op hun bereidheid om bepaalde taken uit te voeren of samen te werken met collega’s. Het is essentieel voor werkgevers en collega’s om deze kenmerken te herkennen en begripvol en ondersteunend te zijn, zodat een effectieve re-integratie van werknemers met PTSS mogelijk is. Dus concreet is PTSS bij uw werknemer/collega te herkennen aan;

  • Hyperalertheid, extra prikkelbaar
  • Concentratieproblemen
  • Vermijdingsgedrag

Re-integratie Spoor 1 en 2 bij PTSS

Mensen met PTSS hebben vaak moeite zich te concentreren, last van spanning en kunnen depressieve gedachten hebben. Dit is veelal geen goede combinatie met werk waardoor langdurig verzuim kan ontstaan.

Re-integreren van werknemers met PTSS is mogelijk. Wanneer uw werknemer een goede behandeling krijgt bestaat er een kans dat hij of zij kan terug keren naar zijn eigen functie, ook wel Re-integratie Spoor 1 genoemd. Door op tijd professionele ondersteuning voor uw werknemer met PTSS te regelen, vergroot u de kans dat de werknemer weer in het werk terugkeert of aan het werk blijft.

‘’Door tijdig professionele ondersteuning voor uw werknemer met PTSS te regelen, vergroot u de kans dat de werknemer weer in het werk terugkeert of aan het werk blijft''

Mocht uw werknemer met PTSS niet meer kunnen terugkeren in zijn of haar functie, dan kan er een Re-integratie Spoor 2 gestart worden.

Jobcoaching en PTSS

Wanneer uw werknemer met PTSS kan terugkeren op de werkvloer dan is dat voor beide partijen zowel prettig als spannend. U kunt zich bijvoorbeeld afvragen hoe uw werknemer gaat reageren en op welke manier u uw werknemer kunt begeleiden.

‘’Hoe gaat u om met een werknemer met PTSS? Voor zowel de werkgever als werknemer kan dit spannend zijn’’

Coaching on the job kan een praktische oplossing hiervoor zijn. Tijdens coaching on the job loopt een jobcoach met uw werknemer mee op de werkvloer. Zo leert uw medewerker met PTSS om nieuwe vaardigheden aan te leren. Daarnaast geeft de jobcoach gerichte training in de wijze waarop uw werknemer kan omgaan met verschillende stressoren. De jobcoach kan tevens u als werkgever ondersteunen in de begeleiding van uw werknemer met PTSS.

Over Percuris

Percuris gelooft in ‘Gewoon doen werkt’. Door leren werken eigen kansen te vergroten. Een re-integratieconsulent van Percuris handelt daadkrachtig en resultaat gericht. Onze re-integratieconsulenten hebben ervaring in het re-integreren van werknemers met PTSS. Het doel is om uw werknemer duurzaam terug te laten keren op de arbeidsmarkt.

Heeft u een werknemer die is uitgevallen met PTSS? Zoekt u iemand die verstand heeft van zaken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Kennismakingsgesprek