9 maart 2018

Re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal een gemiddeld niveau niet zullen bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten.

Volgens het SCP waren er in Nederland in 2013 ongeveer 142.000 mensen met een verstandelijke beperking. Van deze groep heeft het grootste gedeelte een Licht Verstandelijke Beperking wat inhoudt dat zij een belevingswereld hebben van een kind tussen 7 en 11 jaar.

De belangrijkste kenmerken zijn;

 • Beperkt denkvermogen, moeite met lange termijn denken
 • Moeite met reflecteren op eigen handelen en het verplaatsen in een ander
 • Beperkt inzicht; minder oog voor detail, slecht in hoofd -en bijzaak onderscheiden
 • Beperkte focus

Problemen op de arbeidsmarkt

Ondanks hun beperking hebben de meeste jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking dezelfde behoeftes als ieder ander mens. Velen van hen willen er op sociaal vlak bij horen en staan positief tegenover werk.

Door een gebrek aan flexibiliteit in functies vallen deze jongeren echter vaak af tijdens de sollicitatieprocedure. Ook terughoudendheid aan de kant van de werkgever om iemand met een ‘vlekje’ in dienst te nemen, kan er voor zorgen dat jongeren met een beperking minder makkelijk aan een baan komen.

Voordelen werkgever

Het in dienst nemen van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking kan voor de werkgever veel voordelen met zich mee brengen. In de eerste plaats zijn er gunstige financiële regelingen vanuit de overheid.

Daarnaast zijn mensen uit deze doelgroep vaak erg loyaal en tonen zij passie in hun werk. Bovendien raken veel collega`s enthousiast van hun nieuwe collega. Dit komt zowel de sfeer op de afdeling als het imago van het bedrijf ten goede.

Veelvoorkomende problemen vanuit de werkgever

Ondanks de eerder genoemde voordelen lopen werkgevers vaak alsnog tegen een aantal zaken aan.

 • Onvoldoende zicht op het aanbod, wat zijn de mogelijkheden?
 • Specifieke match: aansluiting van de vraag van de werkgever aan de mogelijkheden van de nieuwe werknemer
 • Introductie in de nieuwe werkomgeving (leidinggevende en collega`s voelen zich niet altijd bekwaam dit te doen)
 • Continuïteit: zo nodig blijvende begeleiding en acceptatie van de medewerker

Het zijn juist deze punten waarin Percuris ondersteuning kan verlenen voor zowel werkgever als werknemer. Onze persoonlijke en professionele benadering heeft inmiddels al geresulteerd in een ruim aantal succesvolle plaatsingen van deze jongeren. Daarnaast bieden wij voor een ieder van hen ook coaching aan op de werkplek.

Re-integratie volgens Percuris

Wat onze benadering uniek maakt is dat wij altijd werken aan de hand van in de praktijk bewezen succesfactoren namelijk;

 • We benaderen deze groep jongeren niet met een “doelgroep etiket“
 • We betrekken de sociale omgeving (familie, partner of vrienden) bij het traject
 • We stellen realistische doelen en belonen de successen
 • We creëren draagvlak bij het overige personeel

Geïnteresseerd in het in dienst nemen van deze jongeren? Neem contact met ons op! Wij helpen u uw organisatie zo in te richten dat dit mogelijk wordt. Ook kunnen wij u adviseren over subsidieregelingen. Tenslotte kunnen wij u in contact brengen met interessante kandidaten voor de job.