11 mei 2023

Re-integratie & Beweging

Bij re-integratie draait alles om het weer deelnemen aan de arbeidsmarkt en het behouden van een passende arbeidsplek. Beweging kan daarin een grote rol spelen.

Waarom beweging in re-integratietrajecten?

Uit onderzoek is gebleken dat beweging zorgt voor een betere lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het verhoogt de kans op herstel van de gezondheid, het motiveert de deelnemer om actief bezig te blijven en vergroot de mogelijkheid tot het volhouden van het re-integratietraject.

Bij Percuris vinden we het belangrijk dat beweging een onderdeel is in het re-integratietraject. Beweging helpt bij het herstel van de gezondheid en vergroot de kans op succes in het re-integratietraject. Door de juiste beweging en ondersteuning te bieden kan er een stap gezet worden in de herstel- en re-integratieproces. Om die reden hebben wij in samenwerking met SPAT Verandert een bewegingsprogramma ontwikkeld: ‘Re-integratie in Actie’

“Dit programma heeft enorm het verschil gemaakt in mijn herstel en daar ben ik zeer dankbaar voor.”
Rim (werknemer)

Wat zijn de voordelen van beweging in re-integratietrajecten?

Met Re-integratie in Actie gaan we voor een effectieve totaalaanpak. We pakken onderliggende oorzaken aan en gaan op een positieve, motiverende manier met de kandidaat aan de slag. De kandidaat krijgt inzicht in het eigen gedrag, doorbreekt patronen en ziet nieuwe mogelijkheden. En die succesformule levert resultaat; een duurzame terugkeer naar werk.

Voor de kandidaat levert dit traject veel op. De kandidaat:

  • wordt geactiveerd en gemotiveerd door in beweging te komen;
  • krijgt structuur door zich twee keer per week op vaste tijden te melden;
  • leert vaardigheden die de vitaliteit duurzaam bevorderen, zoals grenzen aangeven, veerkracht en assertiviteit;
  • vergroot het inzicht, bewustzijn, de eigen regie en vitaliteit;
  • ontmoet gelijkgestemden en ervaart sociale steun;
  • voelt zich gezien vanwege de mensgerichte begeleiding op maat;
  • wordt professioneel begeleid richting werk.

Wat houdt het bewegingsprogramma ‘Re-integratie in Actie’ in?

Re-integratie in Actie combineert intensieve re-integratiebegeleiding met coaching op persoonlijke groei en vitaliteit. Alle onderdelen zijn strategisch op elkaar afgestemd en versterken elkaar.

Gedurende het re-integratietraject krijgt de kandidaat individuele re-integratiebegeleiding op maat. Daarbij werken onze ervaren re-integratieconsulenten op een positieve manier aan het herstel, met oog voor de totale mens. Zo krijgt uw werknemer nieuw perspectief op zichzelf en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Parallel aan de activiteiten gericht op terugkeer naar werk, loopt het vitaliteitsprogramma. Na aanmelding kan de kandidaat instromen in een groep op een vaste locatie. Twaalf weken lang komt de groep twee keer per week samen om met elkaar te bewegen, te leren en te werken aan vitaliteit en gedragsverandering. De groep biedt bovendien een veilige en positieve setting om gelijkgestemden te ontmoeten.

Volg deze link voor een korte video en indruk van het programma: https://vimeo.com/739613138 

Wat is de visie achter het bewegingsprogramma ‘Re-integratie in Actie’?

Wij geloven dat hoofd en lichaam in balans moeten zijn om duurzaam, effectief en met plezier te kunnen werken. Daarom biedt Re-integratie in Actie méér dan alleen de standaard re-integratiebegeleiding. We brengen kandidaten fysiek, mentaal en emotioneel in beweging. Bovendien richten we ons op het aanleren van vitale vaardigheden, zodat de kandidaat niet alleen sneller maar vooral ook duurzamer terugkeert naar werk. Want positieve verandering voor de lange termijn: dát is waar het volgens ons om draait. Inhoudelijk is ons re-integratietraject gebaseerd op twee bewezen concepten.

Intelligent Bewegen

Dit concept is ontwikkeld door SPAT Verandert en gaat uit van de intelligentie van het menselijk lichaam. Dit wetenschappelijk onderbouwde concept toont aan hoe je met slim gekozen lichaamsbeweging persoonlijke en professionele doelen kunt behalen. Bij deze methode wordt het hele lichaam betrokken bij de leerervaring, waardoor deelnemers fysiek, mentaal en emotioneel groeien. Met persoonlijke begeleiding en doelgerichte oefeningen helpen we hen om weerbaarder te worden, inzicht te krijgen in het eigen gedrag en hier verantwoordelijkheid in te nemen. Het resultaat? Duurzame gedragsverandering.

Positieve Gezondheid

De vaardigheden die aangeleerd worden tijdens Re-integratie in Actie zijn gebaseerd op de zes pijlers van Positieve Gezondheid. Dit is een brede benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen. Positieve Gezondheid draait niet alleen om de fysieke gezondheid, maar ook om zaken als mentale gezondheid, zingeving en dagelijks functioneren. Doordat we vanuit deze complete benadering werken, worden deelnemers zich bewust van hun eigen kracht en mogelijkheden. Ook onderzoeken ze wat past bij hun talenten en ontstaat er nieuw arbeidsperspectief.

Wie zijn de initiatiefnemers van Re-integratie in Actie?

Re-integratie in Actie is een samenwerking van Percuris en SPAT Verandert. Percuris heeft vijftien jaar ervaring met begeleiding naar werk en complexe re-integratievraagstukken. SPAT Verandert is specialist in duurzame gedragsverandering en biedt beweeg- en vitaliteitsprogramma’s aan in het bedrijfsleven, de zorg, de overheid en het onderwijs. Door bewegen en persoonlijke coaching slim in te zetten, helpt ze uitgevallen werknemers weer vrolijker, fitter en bewuster terug te keren naar werk. Met Re-integratie in Actie profiteert u dus van een krachtige mix van expertise en ervaring.

Een succesvolle combinatie
De combinatie van de Intelligent Bewegen Methode en Positieve Gezondheid levert een bewezen krachtige ondersteuning aan de re-integratiebegeleiding. De ervaren specialist Percuris verzorgt de re-integratiebegeleiding. SPAT Verandert is specialist in vitaliteit, bewegen en gedragsverandering en verzorgt het vitaliteitsprogramma.

Contact

Nieuwsgierig naar wat we voor jouw kandidaten kunnen betekenen? We vertellen hier graag meer over. Bel ons op 030-303 0643 of mail ons op info@percuris.nl

Contact opnemen