4 november 2014

Programma implementatiedag Participatiewet november bekend

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u uit voor de 4de implementatiedag Participatiewet, op donderdag 20 november 2014 bij SWA in Alphen aan den Rijn. Aan deze editie neemt Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel. Zij gaat samen met de leden van de Programmaraad graag in gesprek met u. 

De implementatiedagen zijn primair bedoeld voor projectleiders en beleidsmedewerkers Participatiewet en WWB-maatregelen van gemeenten, maar bepaalde onderdelen zullen ook zeker relevant zijn voor medewerkers van UWV en SW-organisaties. Zij zijn dan ook van harte welkom.

Werksessies

Op basis van de evaluatie van de eerdere implementatiedagen worden de volgende werksessies gehouden.

Sessies kennisoverdracht

 • Kennis over Wajong: Do’s & don’ts
 • Kennis over Wajong: Jobcoaching, Zeer Moeilijk Plaatsbaren en werkvoorzieningen in de praktijk, nieuwe doelgroep
 • Kennis over Wajong: Samenwerking in de Wajongnetwerken
 • Kennis over Wajong: Subsidieregeling jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen
 • WWB-maatregelen
 • Banenafspraak en quotum
 • Beschut werk
 • Resultaten onderzoek Optimale weg naar participatie

Sessie waarin deelnemers ervaringen en praktijkvoorbeelden uitwisselen

 • Integere en veilige dienstverlening: wat te doen als klanten grenzen overschrijden of de orde verstoren?
 • Verbinding zorg en werk
 • Publiek-private samenwerking in de praktijk

Sessies met discussie en verdieping van het onderwerp

Gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen door in gesprek te gaan en elkaar te bevragen:

 • Inzicht in het aanbod ten behoeve van de banenafspraak
 • Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven (2 uur)

Programma en aanmelden

Het volledige programma vindt u op de website van Samen voor de klant: www.samenvoordeklant.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden.