10 september 2019

Percuris is erkend re-integratiebureau voor CZ Bedrijfszorg

Bent u als bedrijf voor verzuim verzekerd bij CZ? Dan heeft Percuris goed nieuws voor u. Sinds 1 juni 2019 zijn wij door CZ erkend als re-integratiebureau. Dat betekent dat Percuris voor u re-integratietrajecten kan verzorgen die door CZ vergoed worden.

Annemarie Kars, directeur van Percuris: “Werkgevers krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid, inzetbaarheid en het verzuim van hun medewerkers. Voor veel MKB-ondernemers is verzuim hierdoor een lastig in te schatten kostenpost en een potentieel bedrijfsrisico. Bij CZ Bedrijfszorg kunnen bedrijven zich verzekeren tegen dit risico. Percuris is verheugd dat wij door CZ zijn aangemerkt als een erkend CZ bedrijfszorg aanbieder. Wij helpen bedrijven die bij CZ verzekerd graag snel en helpen bij complexe re-integratietrajecten.”

Kwaliteitseisen

Dat Percuris door CZ erkend is, betekent dat Percuris voldoet aan de kwaliteitseisen die CZ voor re-integratiebureaus gesteld heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal trajecten per jaar dat door Percuris uitgevoerd wordt, de kwaliteit van de dienstverlening en de succesratio van de ingezette trajecten.

De volgende re-integratietrajecten van Percuris worden door CZ Bedrijfszorg vergoed:

Bedrijven die bij CZ verzekerd zijn kunnen zelf een re-integratiebureau inschakelen dat door CZ erkend is. Uiteraard kan CZ ook assisteren bij deze keuze.