12 januari 2021

Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Dat betekent voor gemeenten een flinke klus erbij: zij zijn er voor verantwoordelijk dat mensen aan het werk geholpen worden. Percuris helpt gemeenten bij de uitvoering hiervan. 

De participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De wet vervangt de wet ‘Werk en bijstand'(WWB), de wet ‘Sociale werkvoorziening'(WSW) en een groot deel van de wet ‘Werk en arbeidsondersteuning’ jonggehandicapten (Wajong).

De gedachte achter de wet is dat meer mensen met een beperking aan de slag moeten bij reguliere werkgevers. Gemeenten bieden mensen ondersteuning om aan de slag te komen en -als dat lukt – een bijstandsuitkering. De gemeente compenseert werkgevers met loonkostensubsidie, als mensen niet instaat zijn het minimumloon te verdienen.

Percuris wordt ingeschakeld door de Gemeentes en het UWV om de participatiewet vorm te geven.

Weten hoe wij u kunnen helpen bij het uitvoeren van de participatiewet? Neem dan contact met ons op