24 augustus 2017

Overheid realiseert onvoldoende arbeidsplaatsen voor mensen met beperking

Zowel in 2016 als in 2015 hebben werkgevers uit de marktsector voldoende banen voor mensen met een beperking gerealiseerd. De overheid blijft echter achter bij de eigen doelstellingen, blijkt uit cijfers.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde de resultaten van de zogenoemde tweemeting afgelopen week door naar de Tweede Kamer.

Tweemeting
Volgens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten uit 2015 moeten werkgevers en overheidsinstellingen een bepaald percentage van de beschikbare arbeidsplaatsen reserveren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot 2026 gaat het om totaal 100.000 banen.

De overheid heeft zichzelf tot doel gesteld 25.000 mensen met een ziekte of handicap aan te nemen. Uit de tweemeting blijkt nu dat de overheid zich voor het tweede jaar op een rij niet aan haar eigen doelstelling houdt.

Quotumheffing voorkomen
Wanneer de overheid er niet in slaagt het geplande aantal arbeidsplaatsen te realiseren treed in 2019 de zogenaamde quotumheffing in werking. Overheidsinstelingen betalen dan een boetebedrag van € 5000,- per niet-ingevulde arbeidsplaats.

Wilt u als overheidsinstelling deze boete voorkomen? Neem dan snel contact op met Percuris. Percuris is een deskundige partner voor re-integratie en job-coaching met een specialisatie in het uitvoeren van complexe re-integratie opdrachten.

Op de juiste plek
Wij helpen u niet alleen de benodigde arbeidsplaatsen op te vullen, maar we zorgen er ook voor dat de juiste persoon op de juiste plek zit. Op die manier voegen mensen met een arbeidsbeperking echt iets toe aan uw organisatie.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.