1 oktober 2014

Nieuwe Participatiewet: Overheid verrast werkgevers in negatieve zin

Afgelopen week is door de overheid nadere toelichting gegeven op de participatiewet zoals die per 1-1-2015 van kracht wordt. Eén van de veel in de publiciteit genoemde zaken uit deze nieuw wet is de quotumregeling. In het sociaal akkoord is afgesproken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, bijvoorbeeld door vast te leggen dat ten minste 5% van het personeel bij een bedrijf moet bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking.

Lees het volledige artikel op Telegraaf.nl.