6 oktober 2014

Nieuwe informatie over Wajongers in uw gemeente beschikbaar

Om gemeenten te ondersteunen in hun voorbereiding op de Participatiewet publiceert het UWV gegevens over Wajongers. Bijvoorbeeld aantallen zittend bestand per regeling (oud versus nieuwe Wajong), aantallen instroom en aantallen per leeftijdscategorie. Dit is een landelijk overzicht met cijfers per gemeente. De eerste levering van deze gegevens kwam in maart 2014 beschikbaar. Gemeenten die deze levering hebben ontvangen hebben automatisch toegang tot de tweede levering en daarover een bericht ontvangen.

De gegevensset bevat een onderverdeling van Wajongers werkzaam bij een regulier bedrijf en Wajongers werkzaam bij een SW-bedrijf en geeft informatie over het aantal werkende personen met een Wajong-uitkering met of zonder loonaanvulling/ondersteuning. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het aantal personen met een Wajong-uitkering dat in een AWBZ-instelling verblijft. In de gegevensset zijn per gemeente de lopende uitkeringsrechten van het totaal aantal oude en nieuwe Wajong-uitkeringen op peilmoment 31 december 2013 inclusief herlevingen opgenomen; er wordt geen uitsplitsing gegeven over beide regelingen.

Ga naar www.uwv.nl voor het aanvragen van de gegevensset. Daar zijn ook de specificaties van de gegevensset te vinden.