31 oktober 2014

Nieuw tijdelijk vangnet voor gemeenten bij grote financiële tekorten op de bijstand

Er komt in 2015 een tijdelijk en eenvoudig vangnet voor gemeenten om eventuele grote financiële tekorten op te vangen. Deze gaat tegelijkertijd in met de invoering van een nieuw verdeelmodel voor de verdeling van de bijstandsbudgetten. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten dragen de financiële verantwoordelijkheid voor de uitgaven voor de bijstand, maar als het tekort oploopt tot meer dan 10% dan kunnen gemeenten een beroep doen op dit tijdelijke vangnet.

Door een eenvoudige opzet van het vangnet in 2015 kunnen gemeenten hun energie richten op het goed voorbereiden van de invoering van de Participatiewet. Het tijdelijke vangnet creëert ook ruimte om in goede afstemming met alle betrokken partijen op zorgvuldige wijze te werken aan een definitieve vormgeving van het vangnet vanaf 2016.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Rijksoverheid.nl