12 juni 2016

Minder jongeren vragen WW-uitkering aan bij UWV

Het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij uitkeringsinstantie UWV is in de afgelopen zes maanden afgenomen.

Dit aantal lag 12 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, schrijven het UWV en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in een vrijdag gepubliceerd rapport.

In het afgelopen halfjaar heeft het UWV 50.150 nieuwe uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar verstrekt. Dat zijn er zevenduizend minder dan een jaar eerder.

Met name jongeren die werkzaam waren in de bouw- en zorgsector hebben minder uitkeringen aangevraagd. In de bouw ging het om een daling van 37 procent en in de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur om 31 procent.

“De aantrekkende bouwsector en de zorg, waarin de banenkrimp tot stilstand is gekomen, zorgen voor de sterk dalende instroom in deze sectoren”, aldus de onderzoekers.

Detailhandel

Alleen in de sectoren vervoer en opslag en de detailhandel is het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren licht toegenomen. “In de detailhandel, waarin relatief veel jongeren werkzaam zijn, hebben de recente grote faillissementen gezorgd voor een toename van de nieuwe uitkeringen.”

Eind maart stonden 97.600 jongeren bij UWV geregistreerd als werkzoekende. Van deze groep is 48 procent laagopgeleid en niet in het bezit van een zogenoemde startkwalificatie. Van de jonge werkzoekenden is 9 procent hoogopgeleid.

De uitkeringsinstantie verstrekte bijna 37.000 lopende WW-uitkeringen aan jongeren. Aangezien zij vaker een flexibel contract hebben en een korter arbeidsverleden, zijn de schommelingen bij jongeren vaak groter dan bij hogere leeftijdscategorieën.

Vacatures

In de periode van september tot en met februari 2016 waren er 157.490 vacatures op mbo-niveau. Dat zijn er 5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De dalingen waren het grootst in de regio’s Groningen, Friesland, Helmond-De Peel en Flevoland. In Zaanstreek-Waterland, Rijk van Nijmegen, Zuid-Kennemerland en IJmond waren de grootste stijgingen te zien.

In de richting orde en veiligheid (64 procent), bouw (25 procent), mobiliteit (22 procent) en de zorg (14 procent) is het aantal mbo-vacatures overigens flink toegenomen.

Volgens SBB hebben jongeren die nu kiezen voor de richting mbo-verpleegkundige, manager retail of kok een goed perspectief op een baan.

Mbo-studenten

SBB heeft voor het rapport ook onderzoek gedaan naar het aantal mbo-studenten. Daaruit blijkt dat het totaal aantal studenten in studiejaar 2015-2016 stabiel is gebleven in vergelijking met het voorgaande studiejaar. Er volgen nu 475.180 studenten een mbo-opleiding.

Het aantal studenten dat ervoor kiest leren en werken in een beroepsopleiding te combineren, is verder gedaald. Het gaat dit studiejaar om 97.473 studenten. Dat is daling van 3 procent.

Het totaal aantal studenten dat een beroepsopleidende leerweg volgt (bol), nam licht toe naar 377.707. De zorgsector telt de meeste studenten en gediplomeerden.

BRON: Nu.nl