27 oktober 2014

Meer mensen na de WW-uitkering in de bijstand

Het aantal mensen dat na een WW-uitkering in de bijstand terecht komt, is in de afgelopen 5 jaar ruim verdubbeld: van bijna 14.000 (2008) naar bijna in 31.000 (2013). Naar verwachting groeit deze ‘doorstroom van de WW naar de bijstand’ nog verder naar 34.000 personen in 2014 en 36.000 personen in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van UWV.

De toename van het aantal mensen dat in de bijstand terechtkomt sinds 2008 is vooral veroorzaakt door de nasleep van de kredietcrisis. Vanaf 2008 is het aantal personen met een WW-uitkering sterk toegenomen. Daardoor is ook de uitstroom uit de WW gestegen. Het percentage uitgestroomde WW’ers die in de bijstand terechtkomen, is de laatste jaren echter vrij stabiel. In de periode 2010-2013 schommelt dit doorstroompercentage rond de 6,5%. Naar verwachting zal dit percentage ook in 2014 en 2015 ongeveer 6,5% blijven.

22% van de instroom in de bijstand komt uit de WW

Een doorstroompercentage van 6,5% lijkt niet veel, maar deze mensen maken een fors aandeel uit van de instroom in de bijstand. Vanuit gemeenten bezien is 22% van de bijstandsinstroom in 2013 het gevolg van personen die uit de WW komen.

Grote verschillen tussen gemeenten

Het doorstroompercentage van WW naar bijstand varieert per gemeente tussen 0 en bijna 13%. Uitschieters naar boven zijn bijvoorbeeld Rijswijk (12,9%), Groningen (12,5%) en Zoetermeer (11,1%). Het doorstroompercentage is hoog in de meeste grote steden. Hiermee is de doorstroom naar de bijstand vooral een grootstedelijk probleem. De verschillen tussen gemeenten zijn in 2013 wel afgenomen ten opzichte van 2010. In gemeenten met lage doorstroompercentages is de doorstroom meer dan het landelijk gemiddelde gegroeid.

Er is een sterke samenhang tussen het hoge aandeel alleenstaanden, het lage aandeel koopwoningen in grote steden en de hoge doorstroompercentages in deze steden. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat het doorstroompercentage samenhangt met het percentage werkloze werkzoekenden in de gemeente. De grote regionale verschillen in werkloosheid zijn hierdoor mede de oorzaak van de tussen gemeenten sterk uiteenlopende doorstroompercentages.

Meer informatie

Het onderzoeksrapport kunt u downloaden op de website van UWV: www.uwv.nl

Meer mensen na de WW-uitkering in de bijstand