23 augustus 2023

MBTI & Werkfit trajecten

Percuris is al jaren partner van het UWV en specialist op het gebied van complexe problematiek. De MBTI is voor ons één van de meest gebruikte instrumenten in Werkfit trajecten. Maar waarom doen we dat eigenlijk? En wat levert het ons op?   

MBTI & Werkfit

Emotionele gesteldheid, erfelijke invloeden en omgevingsfactoren. Het draagt allemaal bij aan hoe je je als mens voelt. Zijn deze aspecten met elkaar in balans, dan voel je je fit en vitaal, zowel lichamelijk als geestelijk. Zijn deze aspecten niet in balans, dan zien we verzuim, klachten of belemmeringen ontstaan. Door gebruik te maken van de MBTI in Werkfit trajecten ontstaat er bij kandidaten meer zelfinzicht en zelfbewustzijn. 

Wat is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)?

Wat door veel mensen de MBTI test wordt genoemd is eigenlijk geen test maar een MBTI vragenlijst, waarbij er geen foute antwoorden zijn. MBTI is ’s werelds populairste persoonlijkheidsvragenlijst, waarmee iemand zichzelf beter leert kennen. De methode werd begin vorige eeuw al ontwikkeld en is sindsdien miljoenen keren afgenomen en duizenden keren beschreven en onderzocht. Binnen de begeleiding in Werkfit trajecten gebruiken we dit instrument bij het opstellen van een persoonsprofiel.  

“Het leuke vind ik eigenlijk dat in deze baan mijn kwaliteiten ook gezien, benoemd en benut worden. Dat ik zelf mijn eigen kwaliteiten ook begin te herkennen en vooral dat het dus ook precies de kwaliteiten zijn die vanuit de MBTI ook naar voren zijn gekomen” Mirjam K. 

Wat is de herkomst van MBTI?

De Myers-Briggs Type Indicator werd ontwikkeld door Katharine Briggs en haar schoondochter Isabel Myers. Zij hebben de theorie van Carl Jung (1875-1961) gemaakt tot een toegankelijk en veelzijdig persoonlijkheidsinstrument. De MBTI werd begin vorige eeuw ontwikkeld en is inmiddels het meest gebruikte persoonlijkheidsinstrument ter wereld. Ieder jaar wordt het instrument wereldwijd door 3,5 miljoen mensen afgenomen.

Hoe werkt de MBTI?

De MBTI is een vragenlijst met tientallen vragen over iemands voorkeuren en zijn stijl van werken. Hoe goed kent iemand zichzelf eigenlijk? De MBTI test is een instrument om hier inzicht in te krijgen en levert binnen een Werkfit traject nuttige informatie op. Na het invullen van de uitgebreide vragenlijst interpreteert de MBTI practitioner samen met de kandidaat en re-integratiecoach de uitkomsten in een feedback gesprek.

De MBTI is gebaseerd op hoe mensen hun vier basis mentale functies het liefst gebruiken. In het onderstaand overzicht zie je de vier mentale functies met elk twee voorkeuren. Mensen hebben alle 8 ‘voorkeuren’ in huis maar hebben per mentale functie één voorkeur. De vier voorkeuren vormen het MBTI persoonlijkheidstype. 

MBTI beschrijft de voorkeuren van iemand in 4 mentale functies (dimensies):

Dimensies MBTI

Waarom de MBTI in een werkfittraject?

Het krachtige aan de MBTI is dat deze inzicht geeft in iemands persoonlijkheid. Het vergroot het zelfbewustzijn. Wie ben je in de basis? Het gaat daarbij om voorkeuren en is in het werkfit traject een krachtig instrument bij het opstellen van een persoons- en/of zoekprofiel. Het is behulpzaam bij het formuleren van een nieuwe beroepsrichting en geeft bijvoorbeeld informatie over wat voor type leidinggevende iemand is of hoe iemand communiceert met anderen. Wat mogelijk een ideale werkomgeving is en wat stress oplevert of juist energie.  

Binnen de MBTI bestaan geen goede of slechte voorkeuren en daardoor zijn er ook geen goede of slechte MBTI types. Ieder mens is immers anders. Het gaat puur om de persoonlijke voorkeuren.

De uitkomst van de MBTI biedt handvatten voor persoonlijke ontwikkeling en geeft richting aan het Werkfit traject en uiteindelijke  re-integratie naar passend werk. Het is mogelijk een beroepstype te zoeken die past bij het MBTI-profiel óf een gewenste functie naast de MBTI-profiel te leggen. 

Duurzamer werkfit door de MBTI

Door gebruik te maken van MBTI in het Werkfit traject is het voor de kandidaat eenvoudiger om eigen verantwoordelijkheid te nemen. De MBTI levert zelfinzichten op en een groter zelfbewustzijn. Dit maakt het mogelijk om zelf de regie te pakken vanuit intrinsieke motivatie. De kandidaat is beter in staat om juiste keuzes te maken en op de lange termijn zorg te dragen voor balans en mentale gezondheid. Dit werpt zijn – duurzame – vruchten af voor zowel kandidaat als een toekomstige werkgever.  

Tot slot

In onze ervaringen versnelt het gebruik van de MBTI het proces in Werkfit trajecten. Een positief effect van de MBTI binnen de begeleiding in het Werkfit traject is de toename van zelfvertrouwen. De MBTI helpt ons begrip te hebben voor onszelf en de mensen om ons heen. Het is er op gericht om de positieve verschillen tussen mensen te benadrukken. We (her)ontdekken wat we van nature fijn vinden en ons het meest comfortabel bij voelen. Het geeft het gevoel dat we worden gezien en bevestigd in de kern van ons zijn. Soms is dat nét het steuntje in de rug die we nodig hebben om weer in beweging te komen. 

Contact

Wilt u meer weten over onze aanpak in de begeleiding in Werkfit trajecten? Of bent u nieuwsgierig naar onze dienstverlening? We komen graag in contact. Bel ons op 030-303 0643 of mail naar info@percuris.nl.