26 november 2014

Kerngegevens Wajong

Om een goed beeld te krijgen van de Wajongpopulatie heeft het UWV de feiten en cijfers verzameld. In dit rapport vind je de ontwikkeling van het aantal Wajongers en het aantal werkende Wajongers van 2008 tot en met 2013.

Hierin komt onder andere naar voren dat de toename van het aantal werkende Wajongers die tot en met 2011 zichtbaar was, in 2012 niet doorzette . Eind 2012 waren er 53.000 Wajongers aan het werk, het aandeel werkende Wajongers (aantal werkende Wajongers aan het eind van het jaar ten opzichte van het totaal aantal Wajongers) daalde van 25% eind 2011 naar 23,4% eind 2012. De aanhoudende economische crisis is de meest logische verklaring voor deze daling.

Kerngegevens Wajong : http://www.uwv.nl/zakelijk/Images/Kerngegevens%20Wajong.pdf