6 oktober 2016

HBO-studenten doen steeds langer over halen diploma

Leerlingen in het hoger beroepsonderwijs doen er langer over om hun diploma te halen dan vroeger, studenten in het wetenschappelijk onderwijs schieten juist beter op dan in het verleden.
Dat staat in ‘Wikken en wegen in het hoger onderwijs’, een publicatie die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag presenteerde.

In het hbo worden de studenten aan het eind strenger beoordeeld. Daardoor halen studenten vaak minder snel hun getuigschrift. Aan de universiteiten halen aanzienlijk meer studenten een diploma na vier jaar.

Dat komt doordat ze meer aan bepaalde eisen moeten voldoen. Volgens één van de onderzoekers vinden ze dat vaak ook wel prettig, hoewel er veel is geklaagd over het ‘rendementsdenken’.

Tempo maken

De studenten zien toch wel vaak het voordeel van tempo maken in het begin, zegt de onderzoekster, waardoor ze later in hun studie ook wat meer ruimte hebben voor verdieping.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is bezorgd over het hbo. “Het is van groot belang dat in het eerste jaar van het hbo meer ruimte komt voor het leren van studievaardigheden, zoals zelfstandigheid en het vermogen te plannen. Daar hebben zowel hogeschool als student later profijt van”, zegt voorzitter Jan Sinnige.

Doostroming

De doorstroom van mbo naar hbo neemt volgens hem enorm af.

Slechts een derde van de studenten stopt volgens Sinnige na het mbo omdat ze willen gaan werken. Anderen stoppen omdat ze geen zin hebben in het volgen van verder onderwijs, vanwege financiële redenen of omdat ze moeite hebben met keuzes maken, zegt hij. “Als geen zin hebben een reden is om niet door te studeren, gaat iets structureel mis.”

Ook slaat hij alarm over de bevinding dat er studenten zijn die twintig uur per week werken om rond te komen. “Als je zoveel moet werken om rond te komen is het haast onmogelijk om volwaardig te kunnen studeren.”