26 november 2014

Geen paniek over ‘leeg’ doelgroepregister

Gemeenten hoeven niet bang te zijn dat staatssecretaris Klijnsma (SZW) hen binnenkort gaat aanspreken op het kleine aantal mensen dat ze sinds de invoering van de Participatiewet aangemeld hebben voor het doelgroepenregister. Uit antwoorden van Klijnsma op Kamervragen van het CDA en de VVD blijkt dat Klijnsma voorlopig geen concrete actie richting gemeenten gaat ondernemen.

Keuren bij UWV
Bedrijfsleven en overheid hebben beloofd de komende jaren 125 duizend banen te scheppen voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn het minimumloon te verdienen. Om te bepalen wie voor deze banen in aanmerking komen, is er een doelgroepregister gemaakt. Daarin zijn Wajongers en mensen met een Sw-indicatie automatisch opgenomen. Gemeenten moeten nu nog hun bijstandsbestand doorspitten om te bepalen wie er in het register opgenomen moeten worden. Die personen moeten ze bij het UWV aanmelden, waar ze gekeurd worden.

Geen reden voor paniek
De Telegraaf schreef eind januari dat tot dan toe in heel Nederland nog maar 29 mensen aangemeld waren bij het UWV om te gekeurd te worden voor het register. Dat klopt, schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma. Niet bekend is hoeveel mensen inmiddels zijn aangemeld. Ze erkent dat het aantal aanvragen voor een keuring bij het UWV laag is, maar vindt dat geen reden voor paniek. ‘In de loop van 2015 en de jaren erna zal het register verder worden gevuld met mensen die onder de Participatiewet vallen en een indicatie banenafspraak hebben.’

Financieel belang
Vereniging van sociale diensten Divosa bekijkt momenteel de resultaten van de uitvraag onder de leden. ‘Velen laten weten dat het nog erg vroeg is om op basis van cijfers al conclusies te trekken’, aldus woordvoerder Jos Stuart. ‘Dat neemt niet weg dat een aantal leden wel zorgen heeft over de toelatingsprocedure tot het doelgroepregister.’

Een mogelijke reden is wellicht de prijs (800 euro) van de keuringen. Per persoon moet de gemeente 800 euro aan het UWV betalen, en dan is nog niet zeker of deze persoon ook in het register opgenomen gaat worden. De prijs weerspiegelt de kosten, aldus Klijnsma. En bovendien geeft het rijk gemeenten hier middelen voor. Daarnaast wijst ze erop gemeenten er belang bij hebben mensen uit de doelgroep te laten beoordelen. ‘Gemeenten hebben immers een direct financieel belang om mensen die onder de gemeentelijke doelgroep vallen te bemiddelen richting werk. Categorisch uitsluiten van beoordelingen omdat ze geld kosten, zou niet verstandig zijn.’

Functioneren
De VVD wilde van Klijnsma weten hoe ze aankijkt tegen het feit dat bedrijven wellicht de aantallen uit de banenafspraak niet kunnen halen, omdat het register niet goed functioneert. Maar Klijnsma laat zich daarover niet uit de tent lokken. ‘Het aantal aanvragen voor een doelgroep beoordeling banenafspraak zegt niks over het functioneren van het register zelf’, schrijft ze.

Bron: Binnenlandsbestuur