17 oktober 2014

Financiële consequenties bij beëindiging tijdelijke contracten Wsw

Gemeenten hebben vragen over de consequenties van het verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de Wsw voor de verdeling van het budget in latere jaren.

Hieronder worden de financiële consequenties toegelicht:

De middelen die elke gemeente in 2015 krijgt voor het zittend bestand Wsw zijn gebaseerd op het aantal gerealiseerde Wsw-plekken (gemaximeerd tot de taakstelling 2014). Hoe minder plekken de gemeente in 2014 realiseert, hoe minder zij dus krijgt van het totale budget. Dit geldt ook voor de jaren na 2015. Dit houdt in dat met een jaar vertraging het budget dat een gemeente krijgt, in verband met een versnelde uitstroom door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen, versneld afneemt. Het niet verlengen van tijdelijke contracten brengt bovendien extra kosten met zich mee, zoals voor een uitkering en re-integratieondersteuning. Bij de vaststelling van de budgetten voor gemeenten wordt met deze extra kosten geen rekening gehouden.

Het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de Wsw in 2014 en daarna heeft dus gevolgen voor de verdeling van het budget in latere jaren.

Branche-organisatie Cedris concludeert dat het niet verlengen van tijdelijke contracten, financieel gezien, geen verstandig besluit is.

Het kabinet heeft de efficiencykorting op de Wsw aanmerkelijk verzacht. In 2015 is er per plek in het zittend bestand Wsw nog bijna 26.000 euro beschikbaar. De efficiencykorting is daardoor beperkt tot circa een 0,5% per plek in 2015.

Cedris ondersteunt sw-bedrijven om te komen tot een efficiëntere bedrijfsvoering, zowel binnen het sw-bedrijf als door samenwerking tussen sw-bedrijven.