20 juli 2022

Duurzame inzetbaarheid in de zorg

Onze zorgsector staat onder druk. De beroepsbevolking vergrijst, de vraag naar zorg neemt alleen maar toe en er is veel verzuim en uitstroom van zorgverleners. Zorgverleners maken zelf bovengemiddeld gebruik van de zorg, met name van psychische zorg en fysiotherapie.

Daarnaast is de impact van COVID-19 zwaar geweest voor zorgverleners, vooral in het begin van de pandemie en met name voor de medewerkers die contact hadden met besmette coronapatiënten. Behalve dat ze dingen zagen en meemaakten die elk mens bespaard zouden moeten blijven, gaf ook het werken met beschermende kleding extra ballast. 

Meerdere onderzoeken wijzen dan ook uit dat deze medewerkers meer last hebben van slaapklachten en vaker fysiek en emotioneel uitgeput zijn sinds de coronacrisis. Kortom, duurzame inzetbaarheid in de zorg was al actueel en urgent, maar sinds de coronacrisis nog meer. 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid gaat over hoe medewerkers kunnen, willen en mogen werken binnen dezelfde organisatie of sector, tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is gericht op een zo optimaal mogelijke afstemming tussen kwalificaties en ambities van de werknemer en de eisen van de organisatie. Binnen duurzame inzetbaarheid zijn er drie domeinen:

Werkvermogen 

Kunnen werken. Fysiek, psychisch en sociaal in staat zijn om te werken. Hieronder valt ook BRAVO: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.

Vitaliteit

Willen werken. Voldoende energie, motivatie en fitheid hebben om tot de pensioengerechtigde leeftijd te willen werken. Hieronder valt ook het monitoren en eventueel bijsturen van werkgeluk/werkplezier van de werknemer.

Arbeidsmarktwaarde/Loopbaanpotentieel

Mogen werken. Een continue investering in kennis en vaardigheden van de werknemers, zodat zij kunnen blijven voldoen aan de veranderende eisen van de organisatie. Hieronder vallen ook activiteiten als Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Leven Lang Leren (LLL).

Overheidsregeling duurzame inzetbaarheid

Sinds februari 2021 kunnen werkgevers die investeren in duurzame inzetbaarheid (o.a. in zorg) gebruikmaken van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU). De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. De eerdere BAPO-regeling (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) is hiermee komen te vervallen. 

Minder verzuim en uitstroom in de zorg door gezonde en vitale medewerkers

Duurzame inzetbaarheid in de zorg

Wat is duurzame inzetbaarheid in de zorg? De zorginstelling kan door de MDIEU-regeling investeren in de gezondheid van haar zorgverleners. Bij het opstellen van het beleidsplan kan gekeken worden naar de moeilijkheidsgraad van taken, naar de tijdsdruk waaronder de zorgverlener werkt, het werktempo en de afwisseling. Is vastgesteld wat er aan deze aspecten veranderd kan of moet worden, dan kunnen er gericht middelen worden ingezet.

Als het gaat om het inzetten van middelen, dan kan er gedacht worden aan intervisie, scholing, coaching of begeleiding, mindfulness, bedrijfsyoga, hardlopen, bootcamps of bewegingsoefeningen in de vorm van online energizers. Het aanbieden van een sportschoolabonnement of fietsplan vanuit de werkgever wordt ook steeds populairder. 

Gezond en vitaal personeel

Het investeren in de gezondheid en vitaliteit van zorgverleners om verzuim en uitstroom tegen te gaan, is essentieel bij het oplossen van het personeelstekort. Is een werknemer gezond en vitaal, dan zal dat bijdragen aan een beter werkvermogen. 

Het betrokken houden van de zorgmedewerkers en ruimte voor zowel inspraak als persoonlijke ontwikkeling bieden, draagt allemaal bij aan gezond en vitaal personeel. Allemaal zaken dus die een plek in het vitaliteitsbeleidsplan verdienen. 

Hoe verbeter je vitaliteit in de zorg?

Een veilige werkomgeving is de belangrijkste basis. Een omgeving waarin de zorgverlener om hulp kan en durft te vragen, zowel bij fysieke als mentale vraagstukken. Een omgeving waarin men steun van leidinggevenden en collega’s ervaart, er sprake is van eerlijk en authentiek leiderschap, ruimte is voor autonomie en er professionele middelen beschikbaar zijn. 

Wat als er toch iemand uitvalt? 

Als werkgever kun je er alles aan doen om de duurzame inzetbaarheid van je personeel in de zorg te vergroten, toch voorkom je niet dat er iemand thuis komt te zitten met langdurige verzuimklachten. Iemand kan bijvoorbeeld psychische klachten krijgen, klachten aan het bewegingsapparaat of last hebben van ouderdomsklachten. 

In zo’n geval is het belangrijk om in dialoog te blijven met de werknemer, diegene betrokken te houden bij de organisatie en een re-integratietraject te starten. In het geval van uitval door overbelasting of psychische klachten kan er een re-integratietraject spoor 1 worden gestart. Er wordt dan gekeken naar eventuele mogelijkheden in andere functies. Zijn die mogelijkheden er niet, dan is een re-integratietraject spoor 2 geschikt. Percuris helpt je hierbij.

De unieke werkwijze van Percuris 

Fysieke, mentale en emotionele aspecten beïnvloeden elkaar sterk en beperken zich niet alleen tot werk of privé. Daarom kijkt Percuris graag naar de totale mens in plaats van alleen naar het werkende individu, zowel in kleinere als complexe re-integratietrajecten. Dit werpt zijn – duurzame – vruchten af voor zowel werknemers als werkgevers.

Wij geloven namelijk dat een stabiele fysieke en mentale gezondheid, gezonde voeding, sociale motivatie en een fijne werkomgeving leidt tot energieke, gemotiveerde mensen met het juiste werkvermogen. We zetten daarom in op bewustwording én beweging.

Ervaar zelf deze krachtige combinatie van re-integratie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Conclusie

Duurzame inzetbaarheid van personeel in de zorg is actueel en urgent. Het zorgt ervoor dat medewerkers langer en gelukkiger werken, maakt een organisatie stabieler en efficiënter en het wordt gesubsidieerd vanuit de overheid. 

Contact

Nieuwsgierig naar wat we voor jouw mensen kunnen betekenen? Of wil je onze methodes juist als preventie inzetten? We komen graag met jou in contact. Check voor meer inspiratie www.percuris.nl, bel ons op 030-303 0643 of mail ons op info@percuris.nl.