6 oktober 2016

Dullaert: ‘Duizenden kinderen zitten onnodig thuis

Duizenden kinderen zitten ‘volstrekt onnodig’ thuis omdat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit zegt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert maandag in de Volkskrant. Hij bestudeerde de afgelopen maanden de ‘thuiszittersproblematiek’.

Thuiszitterspact
Het aantal kinderen dat maanden of jaren geen onderwijs krijgt, ligt in Nederland al jaren rond de 10.000. Scholen, gemeenten en drie ministeries hebben in juni het Thuiszitterspact ondertekend om dit aantal met Dullaert als ‘aanjager’ terug te brengen. Hij reisde de afgelopen maanden door het land en zag dat het op sommige plekken goed gaat en op andere niet. Er wordt niet goed samengewerkt tussen scholen, gemeenten en jeugdzorg.

Speciale onderwijsbehoefte
‘Over thuiszitters wordt soms gesproken als kinderen die een ziekte hebben. Die kinderen zijn niet ziek, ze hebben een speciale onderwijsbehoefte. Het is aan scholen en gemeenten om daarin te voorzien.’ Volgens Dullaert willen de scholen geen oplossing zoeken omdat ze vinden dat ze de kinderen niet het onderwijs kunnen bieden dat ze nodig hebben. ‘Van sommige rectoren kreeg ik, na veel doorvragen, te horen dat ze bang waren voor slechtere slagingspercentages omdat deze leerlingen mogelijk slecht zouden scoren.’

Onvoldoende beeld
Veel gemeenten hebben het aantal kinderen dat thuiszit nog onvoldoende in beeld. ‘Ik vind dat je als gemeente moet willen dat het goed gaat met de jongeren in jouw gemeente. Maar als je toch op de centen gaat letten, focus dan op het naar school brengen van thuiszitters.’ (ANP)

Bron: Binnenlandsbestuur