13 oktober 2014

Derde Implementatiedag Participatiewet op 23 oktober in Zwolle

De Programmaraad (VNG, Divosa, UWV, Cedris) nodigt u uit voor de derde implementatiedag Participatiewet op donderdag 23 oktober 2014 in Dominicanenklooster in Zwolle. U heeft de keuze uit 12 verschillende sessies.

Sessies

Op basis van de evaluatie van de twee voorgaande implementatiedagen en de uitvraag onder deelnemers naar onderwerpen en werkvormen die zij graag op het programma zien, worden in oktober de volgende werksessies aangeboden:

Sessies kennisoverdracht met als doel het overdragen van feitelijke kennis:

 • Actualiteiten en in gesprek met Programmaraad en SZW
 • Doelgroepenregister en indicatie banenafspraak: mythes en feiten
 • Oogst spoor 2: optimaliseren in de SW door samenwerking in de regio
 • Spoor 3: Een optimale weg naar Participatie (thema Verdienmodellen)
 • Sectorplannen: gemeenten mogen niet ontbreken!
 • Kennis over Wajong A: Jobcoaching en Zeer moeilijk plaatsbaren
 • Kennis over Wajong B: Voorzieningen in de praktijk
 • Kennis over Wajong C: Do’s en dont’s
 • Kennis over Wajong D: Samenwerking in de Wajongnetwerken

Sessie waarin deelnemers ervaringen en praktijkvoorbeelden uitwisselen:

 • Leercirkel Werkgeversdienstverlening

Sessies met discussie en verdieping van het onderwerp met als doel om gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen door in gesprek te gaan en elkaar te bevragen:

 • Invulling banenafspraak bij de gemeente als werkgever deel II
 • Intervisie voor trekkers regionale werkbedrijven

Kijk op www.samenvoordeklant.nl voor meer informatie over de sessies.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met zondag 19 oktober2014 via het aanmeldformulier. Deelname aan de implementatiedag is kosteloos. Het aantal plaatsen is bij een deel van de sessies beperkt. Bij veel interesse wordt een werksessie op een volgende implementatiedag herhaald.

Mocht u toch verhinderd zijn, dan vragen wij u vanwege een beperkt aantal plaatsen om u uiterlijk zondag 19 oktober 2014 af te melden via info@samenvoordeklant.nl. Deelnemers die zich hebben aangemeld en zonder afmelding niet aanwezig zijn, zullen organisatiekosten van € 50,- in rekening worden gebracht.

Deelnemers over de implementatiedag in september:

 • “Goede variatie in aanbod.”
 • “Toch wel aantal zinvolle zaken gehoord.”
 • “Leuk om met rekentool te werken. Zullen het zeker nog gaan gebruiken.”
 • “Goede voorbeelden, levendig, veel discussie. Hoe gaan we dit uniform regelen?”
 • “Was een eye-opener van alle mogelijkheden.”
 • “Leuk om in andere omgeving op andere manier over thema’s te sparren.”
 • “Leuk en veel geleerd!”
 • “Veel info. Prima, interessante discussie ook.”