8 augustus 2015

Delen sociale huurwoning in Eindhoven

De gemeente Eindhoven wil dat het mogelijk wordt om sociale huurwoningen door meerdere mensen te laten huren. Vooral voor alleenstaanden moet het daarmee goedkoper worden om woonruimte te huren.

Bovendien worden sociale huurwoningen op die manier beter benut, vindt de gemeente. Het plan wordt als een van de prioriteiten gepresenteerd in de concept-woonvisie 2015-2020 die binnenkort naar de raadscommissie gaat.

Andere verdeling

65 procent van de woningvoorraad in Eindhoven bestaat uit eengezinswoningen terwijl het aantal eenpersoonshuishoudens nu al 46 procent is en de komende jaren sterk gaat groeien.

In 2030 zal het aantal een- en tweepersoonshuishoudens met 25 procent gegroeid zijn – vooral met jongvolwassenen en ouderen, zo heeft de gemeente berekend. De woonwensen veranderen dus. Daarom zoekt wethouder Yasin Torunoglu  naar mogelijkheden om de woningen anders te verdelen.

Maar dat is geen kwestie van een ‘pennenstreek’, staat in de conceptvisie. Het vraagt bijvoorbeeld om aanpassing van bestemmingsplannen waar nu nog in staat dat een woning bedoeld is voor één huishouden.

Ook landelijke ondersteunende inkomensregelingen zijn hier niet op ingesteld. Mensen kunnen gekort worden op hun uitkering als ze een woning delen. Ook kan het gevolgen hebben voor toeslagen. Vanaf 2016 worden bijvoorbeeld alle AOW’ers met huisgenoten gekort op hun uitkering.

Delen huurwoning

Eindhoven is de eerste gemeente die gaat onderzoeken of meerdere huurders een sociale huurwoning kunnen delen. Om dit tot stand te brengen, vraagt de gemeente hulp van woningcorporaties en particulieren en wil ze goede voorbeelden in de schijnwerpers gaan zetten.

Bron: Binnenlands bestuur