26 november 2014

De Wajong per 2015

De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. De Participatiewet heeft tot doel, om mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering, beter te laten participeren op de arbeidsmarkt.

Wat betekent dit voor de mensen die voor 1 januari 2015 al een Wajongstatus hebben?

  • Tussen 2015 en 2018 bekijkt het UWV de dossiers opnieuw. Hieruit komt naar voren of de persoon al dan niet gedeeltelijk kan werken. Binnen de WAJONG zijn er 2 groepen: De oude Wajong (voor 2010) en de nieuwe Wajong (na 2010).
  • Bij de personen die onder de oude Wajong vallen wordt op basis van beschikbare informatie bepaalt of er mogelijkheden zijn weer aan de slag te gaan. Als er niet genoeg informatie beschikbaar is om dit te beoordelen zal een gesprek plaatsvinden.
  • Personen die onder de nieuwe Wajong vallen zijn al beoordeelt op de mogelijkheden om te werken.
  • Indien wordt vastgesteld dat Wajongeren (gedeeltelijk) in staat zijn om arbeid te verrichten, wordt verwacht dat de Wajongere zo snel mogelijk een passende werkplek zoekt. Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar, waaronder het inschakelen van een re-integratiebureau. Personen die niet aan het werk gaan krijgen per 2018 een lagere uitkering (70% van het minimumloon).
  • Voor degenen die niet meer kunnen werken (structureel functioneel beperkt zijn) blijft de hoogte van de uitkering hetzelfde. Er verandert voor hen dus niets.

Na invoering van de Participatiewet kunnen alleen personen die door het UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaart een Wajonguitkering aanvragen. Als het UWV bepaalt dat een persoon nog wel kan werken, kan bij de gemeente om hulp worden gevraagd bij studie of werk en inkomen.

Het kabinet heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een ziekte of handicap aan werk te helpen of te houden. Werkgevers hebben beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen. In de komende periode zijn dat 5.000 banen. Deze banen zijn voor mensen met een ziekte of handicap die zonder hulp niet het minimumloon kunnen verdienen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen bij komen voor onder andere mensen met een Wajonguitkering en voor mensen die niet meer onder de Wsw vallen.