27 september 2018

Dankzij Participatiewet een kleinere kans op betaald werk

De Participatiewet lijkt negatief uit te vallen voor arbeidsbeperkten die eerder op de wachtlijst voor een werkplek in de sociale werkplaats stonden. Dat staat in de tussenrapportage van het SCP, vooruitlopend op de eindevaluatie van de Participatiewet die eind 2019 verschijnt.

De voorlopige conclusie van het SCP staat haaks op de bedoeling van de Participatiewet: namelijk zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen.

Voor 2015 vond 65% van de mensen op de wachtlijst voor de sociale werkplaats een baan voor een jaar of langer. Inmiddels is dit percentage gedaald tot 51%. Bovendien is 63% van de mensen die een baan vonden alsnog afhankelijk van een uitkering, terwijl dat percentage in de jaren voor de invoering van de Participatiewet nog 59 procent bedroeg.

Gewoon doen werkt

“Ik kijk hier niet van op”, zegt Wijnand Groen, directeur van re-integratiebureau Percuris. “Ons motto is niet voor niets: ‘Gewoon doen werkt’. De sociale werkplaats was wellicht niet in alle opzichten geslaagd, maar het principe erachter klopt wel: werkervaring opdoen helpt mensen met een arbeidsbeperking om uiteindelijk een echte baan te krijgen.”

Soms wordt er volgens Groen te moeilijk gedaan over het vinden van een geschikte baan. “Veel mensen die jarenlang niet aan het werk geweest zijn ontbreekt het in zelfvertrouwen. Het gaat erom dat ze door aan het werk te gaan hun toekomst zelf in de hand gaan nemen.

Re-integratiebureaus moeten daarom niet alleen kijken naar een geschikte baan, maar ook verder dan dat: welke baan heeft toekomstpotentie? In welke functie kan iemand die uit de Wajong komt of in het doelgroepenregister staat verder doorgroeien?”

Beschutte banen

De Participatiewet, die in 2015 de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en bijstand en de Wajong voor jonggehandicapten verving, moest voor een bezuiniging van 1,2 miljard euro zorgen.

In plaats van de werkplekken bij sociale werkplaatsen zouden er 50.000 beschutte werkplekken gerealiseerd moeten worden. Drie jaar na de invoering van de wet zijn daarvan slechts 735 gerealiseerd, bleek eerder.

Groen: “Er is een schreeuwend tekort aan personeel in Nederland, maar voor mensen met een arbeidsbeperking lijkt niet veel plek te zijn. Gelukkig kennen wij bij Percuris voldoende werkgevers met het hart op de goede plek. Wie als arbeidsbeperkte aan de slag wil kan via Percuris snel aan het werk.

We specialiseren ons in goede banen én goede begeleiding zodat onze werknemers met vertrouwen naar de toekomst kunnen gaan kijken.”

Bron: Sluiting sociale werkplaats fnuikt baankansen gehandicapte