10 oktober 2014

Checklist Participatiewet en WWB-maatregelen voor gemeenten

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op een rij gezet welke wettelijke verplichtingen gemeenten minimaal moeten nakomen voortvloeiend uit de Participatiewet. Deze ‘Checklist voor gemeenten’ biedt handvatten bij de voorbereidingen op de invoering van de Participatiewet en WWB-maatregelen. Om deze zo snel mogelijk te beschikbaar te stellen, vindt u bijgaand de niet-opgemaakte versie.

Deze checklist is nog niet volledig omdat de verplichtingen die voortkomen uit de AMvB’s nog niet opgenomen konden worden. Dat betekent dat eisen met betrekking tot bijvoorbeeld het regionaal Werkbedrijf en beschut werken nog worden toegevoegd.

De lagere regelgeving wordt komende maanden gepubliceerd en pas dan is zeker welke wettelijke verplichtingen daaruit voorvloeien. Wanneer de AMvB’s gepubliceerd worden, zal de checklist worden aangepast en aangevuld met verplichtingen die voortvloeien uit de AMvB’s. Zie hier voor de planning van de lagere regelgeving.

De nieuwe versie van de checklist wordt telkens geplaatst op www.samenvoordeklant.nl. Voor vragen over deze checklist, mail naar pwet@samenvoordeklant.nl.

www.samenvoordeklant.nl