8 april 2015

CBS: 75.000 jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt

Zo’n 75.000 Nederlandse jongeren (vier op de tien) van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs volgen of werk hebben, zijn niet op zoek naar werk en ook niet beschikbaar voor een baan. De belangrijkste redenen hiervoor zijn arbeidsongeschiktheid en ziekte, meldt het CBS. Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin/huishouden ook een belangrijke factor.

Vorig jaar hadden 183.000 van de 800.000 niet-schoolgaande jongeren geen werk. Van deze groep zoekt 40 procent wél naar werk; zij zijn direct beschikbaar (71.000 jongeren). Twintig procent (37.000 jongeren) neemt een middenpositie in; zij zijn niet beschikbaar óf niet werkzoekend. De overige groep van 75.000 jongeren is niet op zoek en niet in staat te werken. Deze groep, met grote afstand tot de arbeidsmarkt, is de laatste jaren in omvang toegenomen.

Bron: CBS