17 januari 2019

Arbeidsdeskundige

Wanneer uw werknemer wegens ziekte (langdurig) uit dreigt te vallen is dit natuurlijk vervelend voor zowel werkgevers als werknemer. Een arbeidsdeskundige kan u en uw werknemer ondersteunen om deze situatie te voorkomen.

Percuris heeft gespecialiseerde arbeidsdeskundigen in dienst. Samen met de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts vinden zij de snelste route naar duurzaam herstel.

Een arbeidsdeskundige stelt vast in hoeverre iemand geschikt is om arbeid te verrichten. Samen met de werkgever en werknemer bekijkt de arbeidsdeskundige welke stappen er ondernomen moeten worden om terugkeer naar werk weer mogelijk te maken.

Werkwijze arbeidsdeskundige Percuris

Wordt een werknemer getroffen door ziekte, dan wordt van hem en van de werkgever verwacht dat zij allebei mee werken aan de re-integratie. Zij kunnen zich hierbij laten bijstaan door een ingeschakelde arbeidsdeskundige van Percuris. De arbeidsdeskundigen en consulenten van Percuris zijn op de hoogte van de veranderde complexe wet- en regelgeving (Wet Verbetering Poortwachter).

De arbeidsdeskundige kijkt als eerst naar de verschillende mogelijkheden van de werknemer. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

  • Is de functie van de werknemer nog passend? Of zijn er aanpassingen nodig?
  • Wat zijn de mogelijkheden van de werknemer?
  • Zijn er eventueel nog andere geschikte functies binnen het bedrijf?
  • Is het voor de werknemer mogelijk om ander werk bij een andere werkgever uit te voeren?
  • Zijn er subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen waar de werkgever gebruik van kan maken?

Als de arbeidsdeskundige, werkgever en werknemer een plan van aanpak hebben opgesteld kan er een re-integratietraject gestart worden:

  • Zijn er nog mogelijkheden voor de werknemer om terug te keren naar een functie binnen het bedrijf wordt er een Re-integratietraject Spoor 1 gestart.
  • Als de werknemer niet meer kan terugkeren naar de eigen functie, dan wordt er gekeken naar een functie bij een andere werkgever (Re-integratie traject Spoor 2).

Samenwerking met Percuris

Percuris heeft arbeidsdeskundigen in dienst die in een groot deel van het land werkzaam zijn. De arbeidsdeskundigen van Percuris zijn voornamelijk gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe re-integratietrajecten. Onze Arbeidsdeskundige werken daadkrachtig en resultaatgericht en helpen u om de re-integratie van uw werknemer zo succesvol mogelijk te maken voor alle partijen.

Wilt u gebruik maken van een arbeidsdeskundige? Neem dan contact met ons op.