3 september 2015

Allochtoon minder vaak uitgenodigd voor sollicitatie

Mensen met een allochtone achtergrond worden maar half zo vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als autochtone Nederlanders. Volgens minister Asscher blijkt uit een onderzoek dat hij heeft laten doen dat discriminatie op de arbeidsmarkt een hardnekkig probleem is.

Ook ouderen hebben een veel kleinere kans op een baan, omdat ze het in een sollicitatieprocedure vaak afleggen tegen jongeren.

De gemeente Den Haag liet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onlangs ook onderzoek doen naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Volgens Asscher komen de uitkomsten van zijn onderzoek overeen met de bevindingen van het SCP.

Fictieve kandidaten

De onderzoekers plaatsten cv’s van ruim 1700 fictieve kandidaten op cv-databanken op internet. Ze keken hoe vaak een cv door zoekende werkgevers werd bekeken en hoe vaak de kandidaten werden uitgenodigd. Conclusie is dat er duidelijk sprake was van discriminatie op afkomst en leeftijd.

Kandidaten met een autochtone, Nederlandse achtergrond blijken twee keer zoveel kans te hebben dat hun cv gelezen wordt als mensen uit andere groepen. Bij de allochtone groepen is het onderlinge verschil niet zo groot. Het laagst scoren kandidaten met een Turkse achtergrond.

Asscher zegt dat hij al een groot aantal maatregelen heeft genomen tegen discriminatie. Zo controleert een speciaal team van de inspectie sinds dit voorjaar of werkgevers genoeg doen om discriminatie te voorkomen.

Talent wordt verspild

Ook worden er afspraken met bedrijven gemaakt om migrantenjongeren te helpen met banen, stages en leerwerkplekken. Om werkloze ouderen aan een baan te helpen, is ruim 100 miljoen euro vrijgemaakt.

“Discriminatie zorgt dat toekomstdromen eindigen in frustratie en dat talent wordt verspild”, zegt Asscher. Het kabinet start morgen een nieuwe campagne tegen discriminatie.

Bron: NOS