27 oktober 2014

Algemene teksten Participatiewet en WWB-maatregelen voor web en (nieuws)brief

In nauw overleg met ministerie en leden van de Programmaraad werken communicatieadviseurs aan teksten over de Participatiewet en WWB-maatregelen. De teksten kunnen dienen als basis ingrediënten voor de gemeentelijke communicatie over beide wetten. Na de kernboodschappen publiceert de programmaraad nu twee algemene teksten over Participatiewet en WWB-maatregelen.

De teksten zijn ‘halffabricaten’ die gemeenten vrij van rechten kunnen gebruiken voor hun communicatie met bijstandsontvangers en andere relevante doelgroepen. Naast webteksten over verschillende wetsonderdelen, publiceert de Programmaraad ook teksten voor nieuwsbrieven en tekstblokken.

Zelf selecteren

De teksten belichten de belangrijkste elementen van de wetsonderdelen. Ze pretenderen geen volledigheid maar wat erin staat is beleidsinhoudelijk juist. De teksten zijn relatief lang. Dat biedt gemeenten de mogelijkheid delen van de tekst achterwege te laten als zij vinden dat die voor (delen van) de doelgroep niet van toepassing zijn. Om die reden publiceert de Programmaraad de teksten in de vorm van Word-bestanden.

In ontwikkeling

De komende weken verschijnen in rap tempo verdiepende teksten over onderdelen van beide wetten. Teksten die in ontwikkeling zijn belichten onder andere de kostendelersnorm, banenafspraak en de afschaffing van de alleenstaande oudernorm. Via Samenvoordeklant en de kanalen van VNG, Cedris en Divosa worden de nieuwe teksten aangekondigd en verspreid.

Download

Algemeen verhaal over Participatiewet

Algemeen verhaal over WWB-maatregelen

image