30 oktober 2014

AKC presenteert Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) heeft op 30 oktober 2014 de Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte gepresenteerd. Deze database biedt arbeidsdeskundige professionals concrete en op wetenschappelijke leest gestoelde handvatten om de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte te vergroten. De bibliotheek is een impuls voor duurzame arbeidsparticipatie van chronisch zieke mensen.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we steeds beter welke factoren invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van mensen met een chronische ziekte. Belangrijk is dat deze kennis toepasbaar en toegankelijk wordt gemaakt voor praktisch gebruik door professionals op het gebied van arbeid en gezondheid. De Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziektedoet precies dat: de database biedt concrete en op wetenschappelijke leest gestoelde handvatten om de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte te vergroten.

Focus op duurzame inzetbaarheid

De Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte biedt (arbeidsdeskundige) professionals een overzicht van bestaande kennis en initiatieven op het gebied van chronische ziekten en arbeid. Professionals krijgen inzicht in de factoren die van invloed zijn op arbeidsparticipatie in het algemeen en van chronisch zieken in het bijzonder. De bibliotheek biedt ook oplossingsrichtingen voor de duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte. Hierdoor kunnen (arbeidsdeskundige) professionals cliënten met een chronische ziekte gericht en persoonlijk adviseren over hun re-integratie- en participatiemogelijkheden.

Kracht van kennis

De Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte is in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) ontwikkeld door het Erasmus MC en het UMC Groningen. De databank is gepresenteerd tijdens het congres Kracht van Kennis, dat op 30 oktober plaatsvond ter ere van het vijfjarig bestaan van het AKC. Tijdens het congres verkenden sprekers als Richard van Hooijdonk (RTL Masterclasses, Radio 1 journaal), Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University) en Lex Burdorf (voorzitter programmaraad AKC en hoogleraar Erasmus MC) het toekomstig speelveld van de participatiemaatschappij.

Vijf jaar AKC

Het AKC richt zich sinds 2009 op de professionalisering van de arbeidsdeskundige beroepspraktijk. Het onderzoek en de activiteiten zijn gericht op Evidence Informed Practice en – waar mogelijk – bewezen effectief handelen. De afgelopen vijf jaar heeft het AKC veel onderzoek laten uitvoeren. Dat heeft onder meer geleid tot de lancering van een pilot met de Werkscan, een aanpak om werkenden zelf meer regie op hun duurzame inzetbaarheid te geven en uitval te voorkomen. Ander belangrijk onderzoek richtte zich op de validering van loonwaardesystematieken, arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek en de arbeidsparticipatie van Wajongers met een Autisme Spectrum Stoornis.

Meer informatie

Naar de Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte