Gemeentes

De afgelopen jaren is Nederland van een verzorgingsstaat (situatie waar de staat verantwoordelijk was voor de zorg van haar inwoners) steeds meer verworden tot een moderne participatiesamenleving. Van burgers wordt steeds meer verwacht dat zij zélf verantwoordelijkheid dragen voor hun zorg én welzijn. Om dit te stimuleren en te borgen heeft de overheid de Participatiewet ingevoerd.

De verandering naar de participatiesamenleving zorgt ervoor dat andere instanties dan de overheid de zorg voor hulpbehoevenden in onze samenleving gaan overnemen. De rol van onze centrale overheid in de sociale sector verschuift dan ook steeds meer naar een regie- en beleidsfunctie.

Hierdoor komt de directe verantwoordelijkheid in toenemende mate bij de Gemeentes te liggen. In de meeste gevallen zijn zij al risicodrager voor de zorg van WIA, WAO en WW en sinds 1 januari 2015 ook voor Wajongers. Gemeentes hebben dus niet alleen een flinke zorgplicht voor hun inwoners maar ook verantwoordelijkheid ten aanzien van werk en welzijn.

Na jarenlange bezuinigingen en reorganisaties hebben echter óók Gemeentes ingeboet voor wat betreft uitvoerende kracht. Een belangrijke reden waarom ook gemeentelijke organisaties zijn veranderd naar een meer regie en beleidsmatige functie. Regels en wetgeving zijn vereenvoudigd en veel taken worden uitbesteed.

Percuris biedt -als ervaringsdeskundige op het gebied van re-integratie & jobcoaching- voor diverse organisaties, bedrijven én Gemeentes ondersteunende diensten.

Wij hebben ons in de loop der jaren ontwikkeld tot de specialist op het gebied van Sociale Wetgeving en Participatiewet. Daarnaast bieden wij tevens eigen geïnitieerde projecten om werknemers én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te geven.