Faber Personeelsdiensten

Percuris ondersteunt ons sinds juni 2016, op een adequate wijze om zo effectief als mogelijk een re-integratietraject spoor 1 en spoor 2  in te zetten.

“Wij ervaren Percuris als een organisatie die pragmatisch werkt, snel handelt om het re-integratietraject zo goed mogelijk vorm te geven waardoor de schadelast zoveel mogelijk beperkt wordt.

Gedurende het traject is er veelvuldig overleg over wat er wel en niet mogelijk is in het traject en wat dit voor ons als werkgever betekent maar ook wat dit voor de werknemer betekent die langdurig ziek is.

”Gedurende het traject is er veelvuldig overleg over wat er wel en niet mogelijk is”

Wij ervaren Percuris als een organisatie die goed bereikbaar is en probeert werknemers te laten re-integreren naar hetgeen wat mogelijk is.”