Bodeminjectie B.V.- Spoor 2

Bodeminjectie B.V.

“Percuris heeft ons zeer goed geholpen met een medewerker die langdurig ziek was vanwege psychische klachten. Door deze klachten lukte het hem niet om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Uit het arbeidsdeskundig onderzoek kwam naar voren dat onze werknemer via een spoor 2-traject (ander werk, bij een andere werkgever) in staat zou kunnen zijn om weer te gaan werken.

”Op goede wijze afscheid genomen”

Door het inzetten van een pragmatisch traject en het vele contact die Percuris heeft gehad met de werkgever en werknemer is onze medewerker weer geholpen om een nieuw impuls in zijn carrière te krijgen richting ander werk en hebben we op een goede wijze afscheid van elkaar genomen.”

Dhr. P. Bongers van B&P Bodeminjectie B.V.