Financiële gevolgen Participatiewet op SW-bedrijven

In vergelijking met de Wet Werken naar Vermogen zijn de financiële gevolgen van de Participatiewet voor SW-bedrijven kleiner. Op de eerste plaats wordt de efficiencykorting later ingevoerd en verspreid over zes in plaats van drie jaar. Dit geeft SW-bedrijven meer tijd om noodzakelijk aanpassingen te doen. Er is geen extra geld beschikbaar om de reorganisaties door te voeren zoals bij de Wet werken naar vermogen (400 miljoen).

Lees meer

Gevolgen Participatiewet Wsw

Vanaf 1 januari 2015 kan er niemand meer de huidige Wsw instromen. Mensen
die op 31 december 2014 op de wachtlijst voor de Wsw staan, worden niet
meer toegelaten tot de Wsw.

Lees meer

Wat is de Wsw

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is de Nederlandse wet die regelt dat arbeidsgehandicapten die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten, kunnen werken op een zo regulier mogelijke en op hun individuele mogelijkheden aangepaste arbeidsplek in de sociale werkvoorziening.

Lees meer