‘Toekenning Wajong-uitkering met 90 procent gedaald’

Voor het eerst in vijftien jaar daalt het aantal mensen met een Wajong-uitkering. De Wajong is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels aangescherpt.

Lees meer

Kerngegevens Wajong

Om een goed beeld te krijgen van de Wajongpopulatie heeft het UWV de feiten en cijfers verzameld. In dit rapport vind je de ontwikkeling van het aantal Wajongers en het aantal werkende Wajongers van 2008 tot en met 2013. 

Lees meer

Subsidiemaatregelen voor werkgevers

Om werkgevers te stimuleren werknemers met een uitkering vanuit de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) in dienst nemen, heeft de overheid een aantal maatregelen subsidiemaatregelen opgesteld. Deze kunnen aangevraagd worden door de werkgever zelf. 

 

Lees meer

De Wajong per 2015

De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. De Participatiewet heeft tot doel, om mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering, beter te laten participeren op de arbeidsmarkt. 

Wat betekent dit voor de mensen die voor 1 januari 2015 al een Wajongstatus hebben?

Lees meer

Wat is de Wet Wajong?

Wajong staat voor Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Op 1 januari 1997 heeft de Wajong de oude AAW vervangen. Het UWV is verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze volksverzekering.

Lees meer

Nieuwe informatie over Wajongers in uw gemeente beschikbaar

Om gemeenten te ondersteunen in hun voorbereiding op de Participatiewet publiceert het UWV gegevens over Wajongers. Bijvoorbeeld aantallen zittend bestand per regeling (oud versus nieuwe Wajong), aantallen instroom en aantallen per leeftijdscategorie. Dit is een landelijk overzicht met cijfers per gemeente. De eerste levering van deze gegevens kwam in maart 2014 beschikbaar. Gemeenten die deze levering hebben ontvangen hebben automatisch toegang tot de tweede levering en daarover een bericht ontvangen.

De gegevensset bevat een onderverdeling van Wajongers werkzaam bij een regulier bedrijf en Wajongers werkzaam bij een SW-bedrijf en geeft informatie over het aantal werkende personen met een Wajong-uitkering met of zonder loonaanvulling/ondersteuning. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het aantal personen met een Wajong-uitkering dat in een AWBZ-instelling verblijft. In de gegevensset zijn per gemeente de lopende uitkeringsrechten van het totaal aantal oude en nieuwe Wajong-uitkeringen op peilmoment 31 december 2013 inclusief herlevingen opgenomen; er wordt geen uitsplitsing gegeven over beide regelingen.

Ga naar www.uwv.nl voor het aanvragen van de gegevensset. Daar zijn ook de specificaties van de gegevensset te vinden.