De Bijstand per 2015

De overheid gaat de regels rond de bijstand aanpassen om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Er komen strengere eisen voor mensen met een bijstandsuitkering. Gemeenten kunnen een tegenprestatie vragen voor de uitkering. En huishoudens met verschillende uitkeringen mogen niet meer geld ontvangen dan nodig. 

Lees meer

Heeft u recht op een Bijstandsuitkering?

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een Bijstandsuitkering? U heeft recht op een bijstandsuitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet. 

Lees meer

De Bijstand

Een bijstandsuitkering helpt u rondkomen zolang u niet genoeg geld heeft om van te leven. De uitkering stopt als u weer voldoende inkomen heeft. Heeft u veel eigen vermogen? Dan moet u eerst een deel daarvan opmaken.

Lees meer