‘HBO-studenten doen steeds langer over halen diploma’

Leerlingen in het hoger beroepsonderwijs doen er langer over om hun diploma te halen dan vroeger, studenten in het wetenschappelijk onderwijs schieten juist beter op dan in het verleden. 
 

Dat staat in ‘Wikken en wegen in het hoger onderwijs’, een publicatie die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag presenteerde.

In het hbo worden de studenten aan het eind strenger beoordeeld. Daardoor halen studenten vaak minder snel hun getuigschrift. Aan de universiteiten halen aanzienlijk meer studenten een diploma na vier jaar.

Dat komt doordat ze meer aan bepaalde eisen moeten voldoen. Volgens één van de onderzoekers vinden ze dat vaak ook wel prettig, hoewel er veel is geklaagd over het ‘rendementsdenken’.

Tempo maken

De studenten zien toch wel vaak het voordeel van tempo maken in het begin, zegt de onderzoekster, waardoor ze later in hun studie ook wat meer ruimte hebben voor verdieping.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is bezorgd over het hbo. “Het is van groot belang dat in het eerste jaar van het hbo meer ruimte komt voor het leren van studievaardigheden, zoals zelfstandigheid en het vermogen te plannen. Daar hebben zowel hogeschool als student later profijt van”, zegt voorzitter Jan Sinnige.

Doostroming

De doorstroom van mbo naar hbo neemt volgens hem enorm af.

Slechts een derde van de studenten stopt volgens Sinnige na het mbo omdat ze willen gaan werken. Anderen stoppen omdat ze geen zin hebben in het volgen van verder onderwijs, vanwege financiële redenen of omdat ze moeite hebben met keuzes maken, zegt hij. “Als geen zin hebben een reden is om niet door te studeren, gaat iets structureel mis.”

Ook slaat hij alarm over de bevinding dat er studenten zijn die twintig uur per week werken om rond te komen. “Als je zoveel moet werken om rond te komen is het haast onmogelijk om volwaardig te kunnen studeren.”

‘Vluchteling kan makkelijker vrijwilliger worden”

shutterstock_5546932
Vluchtelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben, kunnen voortaan sneller als vrijwilliger aan de slag. Een deel van de administratieve rompslomp wordt voortaan achteraf gedaan.
 

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) past de procedure aan, maakte hij dinsdag bekend. Organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden aan asielzoekers moeten nu een ontheffing aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of de activiteit geen betaald werk verdringt. Ook mag de organisatie geen winst willen maken.

Deze procedure blijkt een bureaucratisch obstakel. De toetsing door UWV volgt voortaan achteraf. Zo kan een asielzoeker beginnen met het vrijwilligerswerk als de ontheffing is aangevraagd.

Uit een onderzoek onder asielzoekers en vluchtelingen met vergunning in de opvang blijkt dat de meesten van hen belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld om kennis te maken met de Nederlandse taal.

 

Bron: NU.nl

‘Dullaert: ‘Duizenden kinderen zitten onnodig thuis’

Duizenden kinderen zitten ‘volstrekt onnodig’ thuis omdat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit zegt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert maandag in de Volkskrant. Hij bestudeerde de afgelopen maanden de ‘thuiszittersproblematiek’.

Thuiszitterspact
Het aantal kinderen dat maanden of jaren geen onderwijs krijgt, ligt in Nederland al jaren rond de 10.000. Scholen, gemeenten en drie ministeries hebben in juni het Thuiszitterspact ondertekend om dit aantal met Dullaert als ‘aanjager’ terug te brengen. Hij reisde de afgelopen maanden door het land en zag dat het op sommige plekken goed gaat en op andere niet. Er wordt niet goed samengewerkt tussen scholen, gemeenten en jeugdzorg.

Speciale onderwijsbehoefte
‘Over thuiszitters wordt soms gesproken als kinderen die een ziekte hebben. Die kinderen zijn niet ziek, ze hebben een speciale onderwijsbehoefte. Het is aan scholen en gemeenten om daarin te voorzien.’ Volgens Dullaert willen de scholen geen oplossing zoeken omdat ze vinden dat ze de kinderen niet het onderwijs kunnen bieden dat ze nodig hebben. ‘Van sommige rectoren kreeg ik, na veel doorvragen, te horen dat ze bang waren voor slechtere slagingspercentages omdat deze leerlingen mogelijk slecht zouden scoren.’

Onvoldoende beeld
Veel gemeenten hebben het aantal kinderen dat thuiszit nog onvoldoende in beeld. ‘Ik vind dat je als gemeente moet willen dat het goed gaat met de jongeren in jouw gemeente. Maar als je toch op de centen gaat letten, focus dan op het naar school brengen van thuiszitters.’ (ANP)

 

Bron: Binnenlandsbestuur