Wat te doen bij een zieke werknemer?

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan begint u samen aan een re-integratietraject. U bent als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Lees meer

Gemeentelijke taken bij re-integratie

De gemeente is op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een uitkering op grond van Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden (nug’ers) die bij het UWV staan geregistreerd als werkloze werkzoekenden.

Lees meer

Social Return bij aanbestedingen

Het meenemen van Social Return bij aanbestedingen maakt dat vanuit politiek-bestuurlijk perspectief een bijdrage wordt geleverd aan gewenste ontwikkelingen op sociaaleconomisch gebied. Het gaat hier om ontwikkelingen die betrekking hebben op het woon- leef- en werkgebied. 

Lees meer

Social Return binnen uw organisatie

Afspraken over Social Return hebben tot doel om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Veel bedrijven kiezen er al voor om dit in hun personeelsbeleid mee te nemen. Door de Participatiewet, Quotumwet en verplichtingen vanuit aanbestedingen wordt het vanaf 1 januari 2015 noodzakelijk om hiernaar te gaan kijken. 

Lees meer

Wat is Social Return On Investment?

Eind jaren ’90 werd het begrip SROI (Social Return On Investment) ontwikkeld door de REDF in de Verenigde staten. REDF is de afkorting voor het (Roberts Enterprise Development Fund) en is een filantropische organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van werkgelegenheid voor groepen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden. 

Lees meer

De Participatiewet en de gevolgen voor gemeentes

Om de uitkeringen te betalen krijgen de gemeentes met de komst van de Participatiewet jaarlijks een vast budget. Gemeentes worden op die manier zelf verantwoordelijk voor een financieel tekort of besparing. Dit vormt een prikkel voor gemeentes om het aantal mensen dat een Participatiewet uitkering ontvangt zo laag mogelijk te houden.

Lees meer

Geen paniek over ‘leeg’ doelgroepregister

Gemeenten hoeven niet bang te zijn dat staatssecretaris Klijnsma (SZW) hen binnenkort gaat aanspreken op het kleine aantal mensen dat ze sinds de invoering van de Participatiewet aangemeld hebben voor het doelgroepenregister. Uit antwoorden van Klijnsma op Kamervragen van het CDA en de VVD blijkt dat Klijnsma voorlopig geen concrete actie richting gemeenten gaat ondernemen.

Lees meer

Wat is de Participatiewet?

Inmiddels heeft iedereen wel gehoord van de Participatiewet. Op 1 juli ging de Eerste Kamer akkoord met de wet, en op 1 januari 2015 zal hij in werking treden. Kort gezegd heeft de Participatiewet tot doel om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. De doelgroep wordt echter groter, en bezuinigingen maken dat de middelen voor deze doelgroep juist dalen. De invoering van de Participatiewet houdt in dat 3 regelingen worden samengevoegd tot 1 regeling.

Lees meer

Kerngegevens Wajong

Om een goed beeld te krijgen van de Wajongpopulatie heeft het UWV de feiten en cijfers verzameld. In dit rapport vind je de ontwikkeling van het aantal Wajongers en het aantal werkende Wajongers van 2008 tot en met 2013. 

Lees meer